otc derivat

Handel över disk eller OTC-handel (efter engelskans: over the counter trading) är värdepappershandel som genomförs utanför reglerade erkända handelsplatser som börsmarknader. Vanligen hanteras handel av olika finansiella instrument som aktier, obligationer, terminer, råvaror och derivat men direkt mellan två parter. Svenska lagar anpassas till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. De nya reglerna ska minska riskerna i handeln med derivatkontrakt som handlas utanför reglerade marknader, så kallade OTC-derivat. Finansinspektionen ska vara behörig myndighet i Sverige att ingripa vid. EU:s finansministrar enades på tisdagen om hur OTC-derivat ska regleras.

Otc derivat Video

Was sind Derivate? Futures, Optionen & Swaps - Börsenlexikon

Alla killar: Otc derivat

Lager 57 460
Sveriges största marknad 851
SWEDBANK TYRESÖ 865
otc derivat

Otc derivat - mala onyttiga

Från och med den 15 september ska finansiella motparter rapportera vissa olösta tvister till FI. En aktör som deltar i clearingen hos en central motpart för egen räkning eller för kunds räkning. Krav på clearing för vissa standardiserade OTC-derivat. Det första rör tillsynen som lokala tillsynsmyndigheter och centralbanker utför i sina respektive länder och hur deras samverkan kan förbättras. Ändringar föreslås även avseende rapporteringsskyldigheten. Förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister syftar till att öka insynen och minska riskerna på derivatmarknaden.