triljon

Principen för de namn som avslutas med -iljon är att det latinska prefixet anger vad en miljon ska upphöjas till. För de räkneord som avslutas med -iljard går 1 n-iljoner på en n-iljard. En biljon blir alltså (1 )2 och biljard blir 1 × (1 )2 och en triljon (1 )3 och triljard blir 1 × (1 )3 och  ‎Namn och ordbildning på · ‎Lista över mycket stora tal · ‎Särskilda stora tal. En miljon biljoner blir en triljon. Om man kan de latinska räkneorden är det lätt att fortsätta: en miljon triljoner blir en kvadriljon och en miljon kvadriljoner blir en kvintiljon. För tusen miljoner har vi ordet miljard. I USA – och numera även i Storbritannien – går det tusen miljoner på en billion. Sedan går det tusen billions på en. svenska för talet , alltså en etta följd av arton nollor –– en miljon biljoner. –– En tabell över namnen på stora tal finns här. – På grund av risken för missförstånd beroende på skillnaden mellan en svensk/europeisk triljon och engelska trillion (som står för ) har ordet kommit ur bruk, och det är säkrast att inte använda.

Triljon - del

Biljard — tal eller spel? Odell jagar pengar till bankerna Nya pengar, tack Idag sa riksbankchefen tror jag i P1 morgon att USA statsskuld är relativt liten i jmf med dess ekonomi. En triljon är det mycket stora talet 1       en etta följd av 18 nollor eller 10 18 i tiopotensnotation eller en miljon upphöjd till tre. Den svenska statsbudgeten är i den storleksordningen, alltså runt tusen miljarder kronor. Ju större tal det rör sig om desto vanligare är det i allmänhet att uttrycka dem med hjälp av tiopotenser eller andra exponentialformer. När amerikaner säger biljon menar de miljard, och när de säger triljon menar de biljon. De flesta svenskar förstår sören niklasson nationens viktigaste nyckeltal. Detta var swebus.se obegripligt inlägg i den sorgligt begripliga debatten om budgetstupet för ett par år sedan. En miljon biljoner blir en triljon. Om mig Jag kan kontaktas på e-postadress flutethoughts snabel-a gmail punkt com. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Från början var en milliard en miljon miljoner, men det ändrades snart till tusen miljoner.