parkeringsskada

Om du drabbats av en parkeringsskada får du råd och tips här. Om du råkat ut för en parkeringsskada så kan du anmäla den till oss här. Innan du anmäler den till oss ber vi dig anmäla det till polisen. Be om diarienumret. Parkeringsskada. Om ett okänt fordon kört på din bil när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Du anmäler skadan till oss så tar vi hand om det. Om lacken blivit repad av en kundvagn, cykel eller att bilen blivit utsatt för skadegörelse är det inte en. parkeringsskada