aristokrati

Aristokrati, är ett begrepp från grekiskans aristos, "de främsta", och kratein, "styre", sålunda betyder begreppet "de främstas styre". Aristokratin är i europeisk historia i stort samma sak som adeln och kungamakten. Enligt den aristokratiska ideologin ansågs en viss samhällsklass vara född till en privilegierad. aristokrati. de högsta i samhället; högadel · statsform där makten innehas av ett fåtal högt uppsatta personer. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. Eventuella rader närmast nedan kan gälla en: Synonymer: adel: Besläktade ord: aristokrat, aristokratisk. aristokrati - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. aristokrati

Aristokrati Video

aristokrati