beta aktier

Det andra måttet, beta, som de flesta är bekanta med från aktiesammanhang, visar samrörligheten mellan en aktie eller fond mot det underliggande indexet. Om beta är större än 1 är aktien eller fonden mer aggressiv än indexet och marknaden. Om beta, tvärtom, är mindre än 1 är aktien eller fonden. Beta-värde formel. β-värdet beräknas enligt följande formel: Ett β-värde högre än ett påvisar att aktien reagerar häftigare på förändringar i marknadsportföljen än genomsnittet. Ett β-värde lägre än ett antyder att aktien reagerar mindre på variationer i marknadsindex än genomsnittet. Aktier med lägre β-värde är således. Nu har jag beräknat översiktligt utvecklignen för hög- och lågbeta aktier på Sockholmsbörsen. jag har valt ut 50 med högst och 50 med lägst beta och.

Beta aktier Video

3 snabba om att välja rätt utländska aktier